Evidenční list hlásného profilu č.126 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BlaniceStanice:Heřmaň
Kraj:Jihočeský krajORP:PísekObec:Heřmaň
Provozovatel:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ České Budějovice
Staničení:4.2[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-03-096
Plocha povodí:841.33[km2]Zeměpisné souřadnice:14,1320045 v.d.   49,2461181 s.š.
Nula vodočtu:367.63[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:97.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)11027.222Heřmaň - ústí Blanice do Otavy
2.SPA (pohotovost)15049.33Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)18071.677Putim
Průměrný roční stav:38[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:4.65[m3s-1][m3s-1]3494130240300
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
42713.08.2002
27009.07.1954
22424.05.1949
18811.06.1965
17703.07.1975
16223.08.1977
14215.05.1996
  
[cm]XII. - IV.
20017.03.1940
14422.12.1993
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
cca 700 m proti proudu od železničního mostu na trati Ražice - Putim, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
126[ Generováno : 05.03.2021 ]