PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.133Stanice kategorie : B

Tok:MastníkStanice:Radíč
Kraj:Středočeský krajORP:SedlčanyObec:Radíč
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:8.1[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-05-069
Plocha povodí:268.62[km2]Zeměpisné souřadnice:14.414994 v.d.   49.7152711 s.š.
Nula vodočtu:294.37[m n. m.]Procento plochy povodí toku:80.9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)20015.777Radíč - ústí do Vltavy
2.SPA (pohotovost)25031.399Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)28043.337
Průměrný roční stav:121[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.26[m3s-1][m3s-1]7.824.835.871.391.7
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
27413.08.2002
13814.05.1995
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
most v obci, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
133[ Generováno : 27.07.2021]