Evidenční list hlásného profilu č.244 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:PloučniceStanice:Mimoň
Kraj:Liberecký krajORP:Česká LípaObec:Mimoň
Provozovatel:ČHMÚ Ústí nad Labem
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:74.6[km]Číslo hydrologického pořadí:1-14-03-026
Plocha povodí:269.71[km2]Zeměpisné souřadnice:14,7270808 v.d.   50,6582681 s.š.
Nula vodočtu:275.32[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:22.5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)9015.355ústí Panenského potoka - ústí Svitávky
2.SPA (pohotovost)12024.127Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)14534.685
Průměrný roční stav:42[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.3[m3s-1][m3s-1]19.742.854.887.2103
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
 II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
25008.08.2010
16202.09.2001
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
100 m od mostu u náměstí, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
244[ Generováno : 05.03.2021 ]