Evidenční list hlásného profilu č.27a Stanice kategorie : A

Tok:OrliceStanice:Týniště nad Orlicí
Kraj:Královéhradecký krajORP:Kostelec nad OrlicíObec:Týniště nad Orlicí
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:30.9[km]Číslo hydrologického pořadí:1-02-03-007
Plocha povodí:1554.17[km2]Zeměpisné souřadnice:16,0669687 v.d.   50,1486641 s.š.
Nula vodočtu:244.5[m n. m.]Procento plochy povodí toku:78.1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)32094.458soutok Divoké Orlice s Tichou Orlicí - Hradec Králové
2.SPA (pohotovost)350135.629Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)370174.287Albrechtice
Průměrný roční stav:119[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:18.6[m3s-1][m3s-1]126244301447516
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Týniště nad Orlicí II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Kostelec nad Orlicí
Magistrát města Hradce KrálovéKrÚ Královéhradeckého kraje
MěÚ Třebechovice pod Orebem
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
OÚ Albrechtice nad Orlicí
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
46508.07.1997
38423.07.2011
33409.08.2006
33429.09.2010
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
41310.03.2000
40301.04.2006
39412.03.1981
38801.01.1987
38204.01.2003
37513.02.2002
37429.01.2002
37119.03.2005
Popis umístění profilu :
u silničního mostu do Albrechtic nad Orlicí, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
27a[ Generováno : 13.06.2021 ]