Evidenční list hlásného profilu č.76 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Teplá VltavaStanice:Lenora
Kraj:Jihočeský krajORP:PrachaticeObec:Lenora
Provozovatel:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ České Budějovice
Staničení:396.2[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-01-023
Plocha povodí:176.9[km2]Zeměpisné souřadnice:13,7948642 v.d.   48,9278714 s.š.
Nula vodočtu:761.22[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:52
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)13029.26Horní Vltavice - Chlum
2.SPA (pohotovost)17053.468Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)20070.833Lenora
Průměrný roční stav:61[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3.11[m3s-1][m3s-1]26506296113
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
20212.08.2002
18127.06.1955
17628.07.1976
17208.07.1954
16808.07.1955
  
  
  
[cm]XII. - IV.
28521.12.1993
21028.12.1948
18710.02.1958
17803.03.1956
16708.02.1946
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most v Lenoře, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
76[ Generováno : 05.03.2021 ]