Evidenční list hlásného profilu č.92 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:StropniceStanice:Pašinovice
Kraj:Jihočeský krajORP:České BudějoviceObec:Komařice
Provozovatel:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ České Budějovice
Staničení:3.3[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-02-072
Plocha povodí:399.87[km2]Zeměpisné souřadnice:14,5259262 v.d.   48,8778029 s.š.
Nula vodočtu:417.97[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:99.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)15023.005Pašinovice - ústí do Malše
2.SPA (pohotovost)20038.029Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)25057.132chaty u toku pod Pašinovicemi
Průměrný roční stav:42[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.45[m3s-1][m3s-1]216592175221
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
49213.08.2002
31409.07.1954
29015.05.1996
26021.07.1959
24506.06.1965
19804.06.1961
19823.08.1977
19614.05.1962
[cm]XII. - IV.
30015.03.1940
23603.03.1956
17428.02.1960
16028.02.1966
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
cca 500 m po cestě od návsi v Pašinovicích, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
92[ Generováno : 05.03.2021 ]