Evidenční list hlásného profilu č.198 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BerounkaStanice:Zbečno
Kraj:Středočeský krajORP:RakovníkObec:Zbečno
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:53.4[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-03-050
Plocha povodí:7520.32[km2]Zeměpisné souřadnice:13,9203925 v.d.   50,0399721 s.š.
Nula vodočtu:227.95[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:84.9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)240100.799Křivoklát - Beroun
2.SPA (pohotovost)320220.987Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)400380.106Křivoklát, Beroun
Průměrný roční stav:148[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:33.2[m3s-1][m3s-1]25757174012101440
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
89113.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
32028.01.1995
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
cca 50 m nad silničním mostem, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
198[ Generováno : 21.01.2021 ]