Evidenční list hlásného profilu č.124 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Zlatý potokStanice:Hracholusky
Kraj:Jihočeský krajORP:PrachaticeObec:Hracholusky
Provozovatel:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:8.7[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-03-058
Plocha povodí:74.97[km2]Zeměpisné souřadnice:14,0791047 v.d.   49,0561748 s.š.
Nula vodočtu:483.83[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:80.8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)805.309Vitějovice - ústí do Blanice
2.SPA (pohotovost)1058.299Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)13012.394
Průměrný roční stav:22[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.54[m3s-1][m3s-1]4.715214355
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
21712.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
10221.12.1993
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most na trase Netolice - Prachatice, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
124[ Generováno : 05.03.2021 ]