Evidenční list hlásného profilu č.144 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SázavaStanice:Zruč nad Sázavou
Kraj:Středočeský krajORP:Kutná HoraObec:Zruč nad Sázavou
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:105.2[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-01-133
Plocha povodí:1420.68[km2]Zeměpisné souřadnice:15,1011837 v.d.   49,7408593 s.š.
Nula vodočtu:323.1[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:32.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)20046.598Zruč nad Sázavou - Kácov
2.SPA (pohotovost)25079.077Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)350155.046Chabeřice
Průměrný roční stav:95[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:9.35[m3s-1][m3s-1]89.2166202294336
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
42614.08.2002
28413.08.1960
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
28216.01.1968
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
na úpatí silničního mostu, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
144[ Generováno : 05.03.2021 ]