Evidenční list hlásného profilu č.229 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:OhřeStanice:Karlovy Vary - Drahovice
Kraj:Karlovarský krajORP:Karlovy VaryObec:Karlovy Vary
Provozovatel:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ústí nad Labem, VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:174.4[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-02-0340-0-00-40
Plocha povodí:2857.03[km2]Zeměpisné souřadnice:12,881905 v.d.   50,237184 s.š.
Nula vodočtu:365.87[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:51
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)190158.439ústí Svatavy - ústí Bystřice
2.SPA (pohotovost)230214.091Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)270274.366
Průměrný roční stav:76[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:28.96[m3s-1][m3s-1]150297369556645
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.2 x denně
 III.min. 3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
KrÚ Ústeckého kraje475657535
Magistrát města Karlovy Vary353118737MěÚ Ostrov, MěÚ Kadaň
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
27603.06.2013
26801.11.1998
24010.06.1961
23208.05.1978
21822.07.1980
21223.11.2004
18407.06.1984
16131.10.1981
[cm]XII. - IV.
40412.03.1981
33414.01.2011
31511.04.1987
30309.12.1974
28301.04.2006
27212.01.1976
26931.12.2002
26506.01.1982
Popis umístění profilu :
Drahovice, 70 m pod silničním mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
229[ Generováno : 15.04.2021 ]