Evidenční list hlásného profilu č.234 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ChomutovkaStanice:Třetí Mlýn
Kraj:Ústecký krajORP:ChomutovObec:Křimov
Provozovatel:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:36.9[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-03-112
Plocha povodí:44.91[km2]Zeměpisné souřadnice:13,3306635 v.d.   50,4989143 s.š.
Nula vodočtu:483.38[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:23
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)808.457celý tok
2.SPA (pohotovost)10013.668Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)13022.507
Průměrný roční stav:27[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.54[m3s-1][m3s-1]6.8717.223.135.848.7
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Křimov II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Chomutov474637940, 606648734OÚ Údlice
VHD Povodí Ohře Chomutov474624264
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
16012.08.1983
13820.07.1981
15813.08.2002
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
23019.03.1981
9506.01.1982
8417.03.1998
5213.02.1997
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u mostku, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
234[ Generováno : 15.04.2021 ]