Evidenční list hlásného profilu č.251 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Flájský potokStanice:Český Jiřetín
Kraj:Ústecký krajORP:LitvínovObec:Český Jiřetín
Provozovatel:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:0.5[km]Číslo hydrologického pořadí:1-15-03-029
Plocha povodí:48.32[km2]Zeměpisné souřadnice:13,5431134 v.d.   50,7072281 s.š.
Nula vodočtu:602.05[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:100
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)703.202celý tok
2.SPA (pohotovost)906.509Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)1008.327
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1[m3s-1][m3s-1]8.217224256
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Litvínov476767610, 603147572HZS Litvínov
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem472706046
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
16613.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
cca 200 m nad státní hranicí, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
251[ Generováno : 15.04.2021 ]