Evidenční list hlásného profilu č.324 Stanice kategorie : A

Tok:Vsetínská BečvaStanice:Jarcová
Kraj:Zlínský krajORP:Valašské MeziříčíObec:Jarcová
Provozovatel:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:65.2[km]Číslo hydrologického pořadí:4-11-01-0930
Plocha povodí:723.87[km2]Zeměpisné souřadnice:17,9704715 v.d.   49,4446123 s.š.
Nula vodočtu:293.85[m n. m.]Procento plochy povodí toku:98.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)260171.168soutok s Bystřicí - soutok s Rožnovskou Bečvou
2.SPA (pohotovost)320236.191Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)370291.898
Průměrný roční stav:86[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:9.39[m3s-1][m3s-1]151274333479547
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Jarcová II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Valašské Meziříčí571621341, 724220280KrÚ Zlínského kraje, OÚ Lešná, OÚ Choryně, MěÚ Hranice
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250RPP ČHMÚ Ostrava
KOPIS HZS Zlín950670299, 950670222, 602590878, 725120510
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
56307.07.1997
48827.06.1987
47519.07.1970
46030.06.1958
46012.07.1982
45526.07.1960
44909.07.1943
43808.09.1996
[cm]XII. - IV.
40529.03.2006
39429.01.1955
39009.02.1946
37601.04.1952
37206.03.1962
36509.02.1966
35824.12.1967
35611.03.1981
Popis umístění profilu :
100 m pod mostem, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
324[ Generováno : 12.06.2021 ]