Evidenční list hlásného profilu č.341 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:DřevniceStanice:Slušovice
Kraj:Zlínský krajORP:VizoviceObec:Slušovice
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno
Staničení:27.07[km]Číslo hydrologického pořadí:4-13-01-011
Plocha povodí:66.38[km2]Zeměpisné souřadnice:17,800831 v.d.   49,2532728 s.š.
Nula vodočtu:270.88[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:9.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1009.753Slušovice město
2.SPA (pohotovost)14017.929Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)18027.82
Průměrný roční stav:35[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.513[m3s-1][m3s-1]9.5284080105
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
ČHMÚ Brno II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
26012.06.1943
25907.07.1997
24518.07.1970
23026.07.1939
23009.07.1943
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Stanice se nachází na levém břehu v obci Slušovice, cca 15 m nad mostem přes řeku Dřevnici asi 1500 m pod přehradou Slušovice.
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
341[ Generováno : 05.03.2021 ]