Evidenční list hlásného profilu č.347 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Luhačovický potokStanice:VD Luhačovice
Kraj:Zlínský krajORP:LuhačoviceObec:Luhačovice
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:14.08[km]Číslo hydrologického pořadí:4-13-01-103
Plocha povodí:44.99[km2]Zeměpisné souřadnice:17,7727438 v.d.   49,1206827 s.š.
Nula vodočtu:265.2[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:31
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)705.359VD Luhačovice - Újezdec
2.SPA (pohotovost)10010.005Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)14017.336
Průměrný roční stav:16[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.314[m3s-1][m3s-1]7.91114.52940
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Luhačovice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Luhačovice577197411, 577197420, 602514436KrÚ Zlínského kraje, OÚ Biskupice
MěÚ Uherský Brod572615111, 572615200, 570805291
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250RPP ČHMÚ Brno
KOPIS HZS Zlín950670299, 950670222, 602590878, 725120510
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
11107.08.1959
10908.07.1997
9724.07.1960
8208.10.1963
12202.06.2010
  
  
  
[cm]XII. - IV.
13229.03.2006
10126.02.1968
8712.03.1968
8411.03.1981
7709.02.1968
  
  
  
Popis umístění profilu :
120 m pod údolní nádrží Luhačovice, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
347[ Generováno : 05.03.2021 ]