Evidenční list hlásného profilu č.348 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Ludkovický potokStanice:VD Ludkovice
Kraj:Zlínský krajORP:LuhačoviceObec:Ludkovice
Provozovatel:Povodí Moravy Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:4.1[km]Číslo hydrologického pořadí:4-13-01-1060-2-00-00
Plocha povodí:13.1[km2]Zeměpisné souřadnice:17,7249766 v.d.   49,1208799 s.š.
Nula vodočtu:267.1[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:39
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)75Ludkovice - Biskupice
2.SPA (pohotovost)90Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)100
Průměrný roční stav:24[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.083[m3s-1][m3s-1]2.9811.120.525.5
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Ludkovice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
150 m pod hrází VD, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
348[ Generováno : 05.03.2021 ]