Evidenční list hlásného profilu č.35 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ChrudimkaStanice:Hamry
Kraj:Pardubický krajORP:HlinskoObec:Hamry
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:93[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-03-009
Plocha povodí:57.17[km2]Zeměpisné souřadnice:15,9155463 v.d.   49,7384302 s.š.
Nula vodočtu:588.79[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:6.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)456.175horní tok po VD Seč
2.SPA (pohotovost)559.625Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)6011.548Travná, Trhová Kamenice
Průměrný roční stav:15[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.587[m3s-1][m3s-1]5.7412.717.332.240.8
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
Povodí Labe - obsluha VD Hamry II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ HlinskoMěÚ Chrudim, VD Křižanovice
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
10108.07.1997
9226.08.1938
7530.06.1966
7028.05.1928
6931.10.1930
6816.06.1926
6514.09.1966
6308.08.2006
[cm]XII. - IV.
8505.01.1932
7012.01.1927
6529.01.1944
6528.12.1954
5907.04.1944
  
  
  
Popis umístění profilu :
na odtoku z přehrady, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
35[ Generováno : 21.01.2021 ]