PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.177Stanice kategorie : A

Tok:RadbuzaStanice:VD České Údolí
Kraj:Plzeňský krajORP:PlzeňObec:Plzeň 3
Provozovatel:Povodí Vltavy Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:6.8[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-02-1080-2-00-20
Plocha povodí:1264.33[km2]Zeměpisné souřadnice:13.3623752 v.d.   49.7173659 s.š.
Nula vodočtu:306.5[m n. m.]Procento plochy povodí toku:99.8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)16033.84České Údolí - soutok se Mží
2.SPA (pohotovost)19045.787Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)25074.004Plzeň
Průměrný roční stav:64[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:5.64[m3s-1][m3s-1]3697131228278
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
ÚMO Plzeň 3 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
58013.08.2002
34731.05.1986
34403.06.2013
27024.08.1977
27021.07.1981
26403.07.1987
  
  
[cm]XII. - IV.
39703.01.2003
34622.12.1993
33718.03.1988
32127.02.1997
29527.01.1995
26702.03.1990
26723.03.2002
26609.01.2011
Popis umístění profilu:
Pod hrází VD České Údolí, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
177[ Generováno : 27.07.2021]