Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail stanice Třebovice

Tisk stránky
Export detailu stanice do PDF souboru

 
Tok Třebovka
Název stanice Třebovice
Kategorie B
Povodí III. řádu 1-02-02
Obec s rozšířenou působností Česká Třebová
Provozovatel OÚ Třebovice
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 80 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 110 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 140 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = nestanoveno 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = nestanoveno Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
celý tok
Evidenční list hlásného profilu Třebovice
Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů
 
Komentář hydrologa
Dlouhodobé přerušení měření z důvodu stavebních prací v korytě řeky.
 
Měření vodního stavu je ovlivněno stavebními pracemi v korytě
 
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]