Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BrzinaStanice:Hrachov
Kraj:Středočeský krajORP:SedlčanyObec:Svatý Jan
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:3.9[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-05-036
Plocha povodí:133.24[km2]Zeměpisné souřadnice:14,3009431 v.d.   49,6603062 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho370.024
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)
3.SPA (extrémní povodeň)22960.1
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.488[m3s-1][m3s-1]619.929.360.178
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu