Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:StropniceStanice:Horní Stropnice
Kraj:Jihočeský krajORP:Trhové SvinyObec:Horní Stropnice
Provozovatel:Povodí Vltavy
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-02-040
Plocha povodí:25.52[km2]Zeměpisné souřadnice:14,739571 v.d.   48,7620697 s.š.
Nula vodočtu:544.13[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:6.3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)
3.SPA (extrémní povodeň)21632
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu