Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LabeStanice:Jaroměř
Kraj:Královéhradecký krajORP:JaroměřObec:Jaroměř
Provozovatel:automatická hlásná stanice
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-02-060-01
Plocha povodí:1224.1[km2]Zeměpisné souřadnice:15,9250626 v.d.   50,3427884 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:2.4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho4.53
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)
3.SPA (extrémní povodeň)359
Průměrný roční stav:100[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:17.2[m3s-1][m3s-1]97.1192238359416
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
28303.06.2013
24028.09.2010
18522.07.2011
18310.06.2013
16025.06.2013
  
  
  
[cm]XII. - IV.
20515.01.2011
18622.03.2010
17101.03.2012
15606.03.2009
  
  
  
  
Poznámka :
průtokoměr firmy provozující elektrárnu
Popis umístění profilu :
u mostu do Josefova, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu