Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Tok:Divoká OrliceStanice:Klášterec nad Orlicí
Kraj:Pardubický krajORP:ŽamberkObec:Klášterec nad Orlicí
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové, VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:96.6[km]Číslo hydrologického pořadí:1-02-01-0090
Plocha povodí:153.29[km2]Zeměpisné souřadnice:16,5525986 v.d.   50,1172118 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho100.56
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)
3.SPA (extrémní povodeň)202153
Průměrný roční stav:28[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3.48[m3s-1][m3s-1]31.666.187.4153190
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu