Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Strážnice


Název objektu Strážnice
Číslo hydrologického pořadí 4-13-02-0702-0-00
Databankové číslo VB9701
Typ objektu hluboký vrt
Obec Strážnice
Katastr Strážnice na Moravě
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 168.14 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Brno
zobrazený datový rozsah

Měřená data

datum a čas stav hladina [m n. m.]
26.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
164.33
25.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
164.34
24.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
164.35
23.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
164.36
22.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
164.36
21.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
164.37
20.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
164.38