Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Strážnice


Název objektu Strážnice
Číslo hydrologického pořadí 4-13-02-0702-0-00
Databankové číslo VB9701
Typ objektu hluboký vrt
Obec Strážnice
Katastr Strážnice na Moravě
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 168.14 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Brno
zobrazený datový rozsah

Měřená data

datum a čas stav hladina [m n. m.]
07.08.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
163.97
06.08.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
163.94
05.08.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
163.96
04.08.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
163.96
03.08.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
163.97
02.08.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
163.97
01.08.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
163.95