Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Strážnice


Název objektu Strážnice
Číslo hydrologického pořadí 4-13-02-0702-0-00
Databankové číslo VB9701
Typ objektu hluboký vrt
Obec Strážnice
Katastr Strážnice na Moravě
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 168.14 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Brno
zobrazený datový rozsah

Měřená data

datum a čas stav hladina [m n. m.]
27.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
164.29
26.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
164.27
25.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
164.26
24.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
164.24
23.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
164.23
22.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
164.23
21.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
164.25