Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Přerov


Název objektu Přerov
Číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0680-0-00
Databankové číslo VB9602
Typ objektu hluboký vrt
Obec Přerov
Katastr Přerov
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 209.43 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Ostrava
zobrazený datový rozsah

Měřená data

datum a čas stav hladina [m n. m.]
27.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
205.9
26.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
205.89
25.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
205.89
24.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
205.89
23.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
205.9
22.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
205.9
21.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
205.89