Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Městec nad Dědinou


Název objektu Městec nad Dědinou
Číslo hydrologického pořadí 1-02-03-0430-0-00
Databankové číslo VP0133
Typ objektu mělký vrt
Obec Očelice
Katastr Městec nad Dědinou
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 250.88 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Hradec Králové
zobrazený datový rozsah

Měřená data

datum a čas stav hladina [m n. m.]
30.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně snížená hladina
248.59
29.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně snížená hladina
248.61
28.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně snížená hladina
248.61
27.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně snížená hladina
248.62
26.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně snížená hladina
248.61
25.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně snížená hladina
248.6
24.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně snížená hladina
248.58