Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Městec nad Dědinou


Název objektu Městec nad Dědinou
Číslo hydrologického pořadí 1-02-03-0430-0-00
Databankové číslo VP0133
Typ objektu mělký vrt
Obec Očelice
Katastr Městec nad Dědinou
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 250.88 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Hradec Králové
zobrazený datový rozsah

Měřená data

datum a čas stav hladina [m n. m.]
27.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně snížená hladina
248.85
26.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně zvýšená hladina
248.89
25.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: snížená hladina
248.72
24.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: snížená hladina
248.72
23.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: snížená hladina
248.73
22.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: snížená hladina
248.74
21.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: snížená hladina
248.76