Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Křešice


Název objektu Křešice
Číslo hydrologického pořadí 1-12-03-0700-0-00
Databankové číslo VP1924
Typ objektu mělký vrt
Obec Křešice
Katastr Křešice u Litoměřic
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 151.89 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Ústí nad Labem
zobrazený datový rozsah