Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Hevlín


Název objektu Hevlín
Číslo hydrologického pořadí 4-14-02-0750-0-00
Databankové číslo VB0252
Typ objektu mělký vrt
Obec Hevlín
Katastr Hevlín
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 181.14 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Brno
zobrazený datový rozsah