Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Kojetín


Název objektu Kojetín
Číslo hydrologického pořadí 4-12-01-0760-0-00
Databankové číslo VB0131
Typ objektu mělký vrt
Obec Kojetín
Katastr Kojetín
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 193.44 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Brno
zobrazený datový rozsah

Měřená data

datum a čas stav hladina [m n. m.]
12.06.2021 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně zvýšená hladina
191.15
11.06.2021 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně zvýšená hladina
191.16
10.06.2021 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně zvýšená hladina
191.17
09.06.2021 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně zvýšená hladina
191.19
08.06.2021 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně zvýšená hladina
191.2
07.06.2021 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně zvýšená hladina
191.21
06.06.2021 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně zvýšená hladina
191.23