Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Želechovice nad Dřevnicí


Název objektu Želechovice nad Dřevnicí
Číslo hydrologického pořadí 4-13-01-0230-0-00
Databankové číslo VB0164
Typ objektu mělký vrt
Obec Zlín
Katastr Lužkovice
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 236.27 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Brno
zobrazený datový rozsah

Měřená data

datum a čas stav hladina [m n. m.]
21.01.2022 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně snížená hladina
233.1
20.01.2022 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně snížená hladina
233.11
19.01.2022 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně snížená hladina
233.11
18.01.2022 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně zvýšená hladina
233.13
17.01.2022 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně zvýšená hladina
233.14
16.01.2022 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně zvýšená hladina
233.15
15.01.2022 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně zvýšená hladina
233.16