Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Hlušovice


Název objektu Hlušovice
Číslo hydrologického pořadí 4-10-03-1124-0-00
Databankové číslo VB9532
Typ objektu hluboký vrt
Obec Hlušovice
Katastr Hlušovice
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 217.98 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Ostrava
zobrazený datový rozsah

Měřená data

datum a čas stav hladina [m n. m.]
26.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
214.01
25.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
213.99
24.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
213.99
23.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
213.99
22.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
214
21.05.2022 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
214.01