Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Zákolany


Název objektu Zákolany
Číslo hydrologického pořadí 1-12-02-0360-0-00
Databankové číslo VP1729
Typ objektu hluboký vrt
Obec Zákolany
Katastr Trněný Újezd u Zákolan
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 210.48 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Praha
zobrazený datový rozsah

Měřená data

datum a čas stav hladina [m n. m.]
27.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: normální nebo mírně snížená hladina
206.58
26.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: snížená hladina
206.57
25.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: snížená hladina
206.57
24.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: snížená hladina
206.56
23.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: snížená hladina
206.56
22.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: snížená hladina
206.57
21.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: snížená hladina
206.57