Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Cerhýnky


Název objektu Cerhýnky
Číslo hydrologického pořadí 1-04-06-0310-0-00
Databankové číslo VP7418
Typ objektu hluboký vrt
Obec Cerhenice
Katastr Cerhýnky
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 220.53 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Praha
zobrazený datový rozsah

Měřená data

datum a čas stav hladina [m n. m.]
07.12.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
208.05
06.12.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
208.08
05.12.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
208.11
04.12.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
208.1
03.12.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
208.08
02.12.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
208.15
01.12.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
208.12