Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Třebichovice


Název objektu Třebichovice
Číslo hydrologického pořadí 1-12-02-0420-0-00
Databankové číslo VP8222
Typ objektu hluboký vrt
Obec Třebichovice
Katastr Třebichovice
Hydrogeologický rajón
Nadmořská výška odměrného bodu 274.23 [m n. m.]
Hloubka objektu [m]
Pobočka ČHMÚ Praha
zobrazený datový rozsah

Měřená data

datum a čas stav hladina [m n. m.]
27.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
272.16
26.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
272.15
25.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
272.14
24.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
272.12
23.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
272.12
22.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
272.13
21.11.2021 06:00
 
aktuální stav ::: záznamy křivek překročení nejsou k dispozici
272.15