Šumperk tok, tok Desná, předpovědní profil kategorie A, Povrchová voda

Český hydrometeorologický ústav


aktuální stav
Normální stav
Tendence : Setrvalý stav
tok Desná
název stanice Šumperk tok
kategorie A
zařazení předpovědní profil
nadmořská výška 317.14 m n. m.
kraj Olomoucký kraj
povodí III. řádu 4-10-01
obec s rozšířenou působností Šumperk
provozovatel ČHMÚ Ostrava
dílčí povodí ČR Morava a přítoky Váhu