PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.83
Stanice kategorie : A

Tok:Polečnice (Kájovský potok)Stanice:Český Krumlov
Kraj:Jihočeský krajORP:Český KrumlovObec:Český Krumlov
Provozovatel:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:0.5[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-01-1850-0-00
Plocha povodí:197.645[km2]Zeměpisné souřadnice:14.3128186 v.d.   48.8131189 s.š.
Nula vodočtu:482.3[m n. m.]Procento plochy povodí toku:99.9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)10015.5Kájov - ústí Polečnice
2.SPA (pohotovost)14029.2Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)17039.5
Průměrný roční stav:27[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.08[m3s-1][m3s-1]195170130163
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
51712.08.2002
9803.08.1991
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
14021.12.1993
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
pěší lávka u velkého parkoviště pod zámkem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
83[ Generováno : 20.03.2023]