PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.142
Stanice kategorie : B

Tok:SázavkaStanice:Josefodol
Kraj:Kraj VysočinaORP:Světlá nad SázavouObec:Světlá nad Sázavou
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:2.3[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-01-1100-0-00
Plocha povodí:124.423[km2]Zeměpisné souřadnice:15.4195133 v.d.   49.6831309 s.š.
Nula vodočtu:399.34[m n. m.]Procento plochy povodí toku:93.8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)14014Josefodol - ústí do Sázavy
2.SPA (pohotovost)17020.8Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)22032.1Světlá nad Sázavou
Průměrný roční stav:27[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.749[m3s-1][m3s-1]1730365259
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Světlá nad Sázavou II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
VHD Povodí Vltavy Praha257329425, 724067719
CPP ČHMÚ Praha244032315, 244032313
KrÚ kraje Vysočina564602267, 724650117
HZS kraje Vysočina569421211
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
22414.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
28217.01.1968
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
u silničního mostu, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
142[ Generováno : 29.01.2023]