PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.316
Stanice kategorie : B

Tok:BystřiceStanice:Velká Bystřice
Kraj:Olomoucký krajORP:OlomoucObec:Velká Bystřice
Provozovatel:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatizovaného sběru dat:Magistrát města Olomouce, RPP ČHMÚ Ostrava
Staničení:5.8[km]Číslo hydrologického pořadí:4-10-03-1123-0-00
Plocha povodí:231.315[km2]Zeměpisné souřadnice:17.3464659 v.d.   49.5944092 s.š.
Nula vodočtu:234.34[m n. m.]Procento plochy povodí toku:87
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)17018.9Domašov - ústí do Moravy
2.SPA (pohotovost)20032.6Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)23049.9
Průměrný roční stav:99[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.79[m3s-1][m3s-1]17.634.743.265.576.2
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Velká Bystřice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Magistrát města Olomouce588 488 520, 602 718 660, 736 301 599 OPIS HZS Olomouckého kraje,VHD Povodí Moravy Brno
OÚ Bystrovany724 093 902
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
26708.07.1997
24321.07.1997
23514.05.1996
21714.10.2020
20602.06.2010
20401.07.1998
19621.11.1991
18304.07.1995
[cm]XII. - IV.
26031.03.2006
23326.02.1977
21001.04.1962
20029.03.1987
20027.03.1992
19626.03.1988
19629.01.2002
19509.02.2000
Popis umístění profilu:
pod zahrádkářskou osadou naproti stanici ČD Velká Bystřice, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
316[ Generováno : 05.10.2022]