PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.157
Stanice kategorie : A

Tok:BlaniceStanice:Radonice I
Kraj:Středočeský krajORP:BenešovObec:Divišov
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Praha
Staničení:1.9[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-03-0920-0-00
Plocha povodí:541.855[km2]Zeměpisné souřadnice:14.9328186 v.d.   49.788906 s.š.
Nula vodočtu:307.41[m n. m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)24026.9
2.SPA (pohotovost)33053.8Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)40099.1
Průměrný roční stav:138[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.19[m3s-1][m3s-1]15.641.558.9117150
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
157[ Generováno : 29.05.2024]