PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.75a
Stanice kategorie : A

Tok:LabeStanice:Kostelec nad Labem
Kraj:Středočeský krajORP:NeratoviceObec:Kostelec nad Labem
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:856.92[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-04-0120-0-00
Plocha povodí:13183.431[km2]Zeměpisné souřadnice:14.5925788 v.d.   50.2377791 s.š.
Nula vodočtu:157.83[m n. m.]Procento plochy povodí toku:25.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)520356Labe v úseku od ústí řeky Jizery po ústí řeky Vltavy
2.SPA (pohotovost)620588Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)680761
N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:90.7[m3s-1][m3s-1]44275589612301390
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
78203.04.2006
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
pod mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
75a[ Generováno : 29.05.2024]