PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.155a
Stanice kategorie : B

Tok:ChotýšankaStanice:Slověnice
Kraj:Středočeský krajORP:VlašimObec:Slověnice
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:2.99[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-03-0910-0-00
Plocha povodí:117.11[km2]Zeměpisné souřadnice:14.888583 v.d.   49.7515572 s.š.
Nula vodočtu:329.43[m n. m.]Procento plochy povodí toku:94
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1005.27Slověnice - ústí do Blanice
2.SPA (pohotovost)1309.09Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)16015.4Libež
Průměrný roční stav:54[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.514[m3s-1][m3s-1]513.820.74764
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
jižně od obce u lávky pro pěší přes řeku, poblíž chatové osady, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
155a[ Generováno : 26.02.2024]