PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.20a
Stanice kategorie : B

Tok:BěláStanice:Skuhrov
Kraj:Královéhradecký krajORP:Rychnov nad KněžnouObec:Skuhrov nad Bělou
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:18.45[km]Číslo hydrologického pořadí:1-02-01-0590-0-00
Plocha povodí:52.965[km2]Zeměpisné souřadnice:16.2917051 v.d.   50.2279373 s.š.
Nula vodočtu:373.73[m n. m.]Procento plochy povodí toku:24.7
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)9020.1vtok do obce Skuhrov nad Bělou po ústí
2.SPA (pohotovost)11533.5Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)13546Skuhrov n.B., Kvasiny, Solnice, Černíkovice
Průměrný roční stav:27[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.07[m3s-1][m3s-1]6.3520.229.359.176.3
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Skuhrov nad Bělou II.3 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
OÚ Kvasiny494 596 093
MěÚ Solnice494 596 151
MěÚ Rychnov nad Kněžnou494 532 890
OÚ Černíkovice494 384 124
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
u mostu pod továrnou, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
20a[ Generováno : 29.05.2024]