PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.10
Stanice kategorie : B

Tok:ÚpaStanice:Horní Staré Město
Kraj:Královéhradecký krajORP:TrutnovObec:Trutnov
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:53.45[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-02-0210-0-00
Plocha povodí:144.751[km2]Zeměpisné souřadnice:15.87736 v.d.   50.5949355 s.š.
Nula vodočtu:445.96[m n. m.]Procento plochy povodí toku:28.3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)9033.8Horní Staré Město - Zlíč
2.SPA (pohotovost)11046.3Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)14065.8Bohuslavice pila, Suchovršice - Úpice, Havlovice
Průměrný roční stav:32[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3.79[m3s-1][m3s-1]33.776.298.9161192
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2x denně
MěÚ Trutnov II.3x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Královéhradeckého kraje
MěÚ Náchod491 405 463
OÚ Suchovršice
obec Úpice
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
22107.07.1997
20701.09.2002
18307.08.2006
18302.06.2013
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
11225.12.2023
10923.02.2020
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
U mostu u hospody U Kousala, pravý břeh.
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
10[ Generováno : 11.04.2024]