PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.260a
Stanice kategorie : B

Tok:MandavaStanice:Rumburk
Kraj:Ústecký krajORP:RumburkObec:Rumburk
Provozovatel:ČHMÚ Ústí nad Labem
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:11.6[km]Číslo hydrologického pořadí:2-04-08-0030-0-00
Plocha povodí:41.554[km2]Zeměpisné souřadnice:14.5752042 v.d.   50.945499 s.š.
Nula vodočtu:358.77[m n. m.]Procento plochy povodí toku:41
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)11012.4Lávka Dělnická - státní hranice
2.SPA (pohotovost)13015.8Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)15019.2ul. Dělnická, Sportovní, Kalná
Průměrný roční stav:28[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.559[m3s-1][m3s-1]10.924.432.355.668
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
MěÚ Rumburk II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
VHD Povodí Ohře Chomutov474624264
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
30407.08.2010
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
ul. Vojtěcha Kováře, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
260a[ Generováno : 07.12.2023]