PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.390a
Stanice kategorie : B

Tok:OslavaStanice:Dolní Bory - Olší
Kraj:Kraj VysočinaORP:Velké MeziříčíObec:Bory
Provozovatel:Povodí Moravy Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno, ČHMÚ Brno
Staničení:70.56[km]Číslo hydrologického pořadí:4-16-02-0210-1-00
Plocha povodí:210.21[km2]Zeměpisné souřadnice:15.9855345 v.d.   49.4225289 s.š.
Nula vodočtu:477.96[m n. m.]Procento plochy povodí toku:24.3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)8010.239limnigrafická stanice D. Bory - VD Mostiště
2.SPA (pohotovost)11017.75Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)13024.648
Průměrný roční stav:28.5[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.23[m3s-1][m3s-1]14.82938.26885
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1x denně
OÚ Bory II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
ca 300 m nad koncem vzdutí hladiny VD Mostiště, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
390a[ Generováno : 29.03.2023]