PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.364a
Stanice kategorie : B

Tok:JevišovkaStanice:Jevišovice nad nádrží
Kraj:Jihomoravský krajORP:ZnojmoObec:Střelice
Provozovatel:Povodí Moravy Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno, Povodí Moravy - obsluha VD Jevišovice
Staničení:56.41[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-03-0070-0-00
Plocha povodí:126.695[km2]Zeměpisné souřadnice:15.9540015 v.d.   48.9883053 s.š.
Nula vodočtu:334.86[m n. m.]Procento plochy povodí toku:16.3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1353.229stanice Jevišovice nad nádrží - VD Jevišovice
2.SPA (pohotovost)1505.501Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)18010.348
Průměrný roční stav:112[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.247[m3s-1][m3s-1]3.49.313.830.541
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Jevišovice II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250
MěU Jevišovice
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
těsně pod mostem lesní komunikace, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
364a[ Generováno : 30.05.2024]