PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.248a
Stanice kategorie : B

Tok:LabeStanice:Děčín
Kraj:Ústecký krajORP:DěčínObec:Děčín
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:740.52[km]Číslo hydrologického pořadí:1-14-04-0010-0-00
Plocha povodí:51120.336[km2]Zeměpisné souřadnice:14.209554 v.d.   50.7821845 s.š.
Nula vodočtu:120.07[m n. m.]Procento plochy povodí toku:99.4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)400782od ústí Ploučnice do Labe v Děčíně po ústí Kamenice v Hřensku
2.SPA (pohotovost)4901100Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)5601360
Průměrný roční stav:215[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:287[m3s-1][m3s-1]13002300276039004410
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
130 m pod Tyršovým mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
248a[ Generováno : 29.05.2023]